Disclaimer

Disclaimer

We zijn verplicht om deze disclaimer op te nemen. Waar het op neer komt in de regels hieronder: we plaatsen informatie die naar beste eer en geweten is samengesteld. We staan achter deze informatie, maar ook wij zijn menselijk en een fout of misinterpretatie is snel gemaakt. Blijf vooral zelf nadenken en raadpleeg je arts altijd als je ergens mee zit. Oh, en doe geen levend dier in een magnetron (daardoor zijn deze disclaimers ontstaan namelijk).

Op deze internetsite (maagverkleining.info), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Maagverkleining.info heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Maagverkleining.info staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Maagverkleining.info aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Maagverkleining.info wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. 
  • Op Maagverkleining.info wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Maagverkleining.info wel, voorzover mogelijk, beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Maagverkleining.info wijst echter iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand mochten de gegevens van deze derden niet correct zijn. 
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie over maagverkleiningen. De informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. Maagverkleining.info is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over klachten en complicaties worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of behandeld arts.
  • Maagverkleining.info respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de Maagverkleining.info gepresenteerde informatie en afbeeldingen. De inhoud van Maagverkleining.info mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.
  • Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Maagverkleining.info, dient dan te worden weergegeven.
  • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Maagverkleining.info.
  • Op Maagverkleining.info en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Reacties zijn gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies tbv statistiek en marketing doeleinden. Prima hoor! Waarom?

error: We houden er niet van als onze gegevens worden gekopieerd.